Terug naaar Tijdmachine

1841

Koning Willem II op doorreis

Koning Willem II reisde op 15 mei 1841 met groot gevolg van Tilburg over de grote weg naar Breda. En kwam op die manier door Gilze en Rijen. De Haansberg was versierd met een ereboog en de doortocht werd  verder opgeluisterd met een erewacht te paard, een begroeting door de schoolgaande jeugd en er werd een akte van begroeting aangeboden,  ‘omgeven met eene fijne geschilderde lijst verbeeldende de erehaag met desselfs jaarschrift, verzen en verdere gelegenheidsopschriften en onderteekend door al de leden van den Raad dezer gemeente met den secretaris’.