Terug naaar Tijdmachine

1847

Nog steeds werkverschaffing in de gemeente

In 1847 maakte de gemeente in het kader van de werkverschaffing afspraken met de arbeiders over vier werkprojecten:

-        een opening in de nieuwe Alphense dijk dichten;
-        de Wierikstraat opmaken en slegten;
-        de Tilburgse brug repareren;
-        de Lei aan de Brakken verbreden, de straatweg repareren, het schoolhuis in Rijen verven en palen op de Rijense voetpaden stellen.

In 1848 zette de gemeente een bedrag van ƒ 200,00 op de begroting om in de komende winter de arbeidersklasse werk te kunnen geven, zodat ze in hun behoeften konden voorzien. Dat jaar werd melding gemaakt van houtverhakkingen in het Gemeente Bosch op den Hoogen Akker in Rijen.