Terug naaar Tijdmachine

1851

Aantal kiezers nam toe

Als gevolg van de kieswet van 1803 waren er destijds in Gilze en Rijen maar enkele tientallen kiezers die mochten stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In achtereenvolgens 1850, 1896, 1917 en 1919 werd de kieswet verruimd (zie onder ‘1850 Kieswet verruimd’).
Het aantal stemgerechtigde kiezers voor de gemeenteraad in Gilze en Rijen nam dan ook toe. Om een idee te geven:

1822
45 kiezers
2,5% van het aantal inwoners
1851
173
6%
1862
187
7%
1906
636
16,4%
1918
1.225
-
1982
14.540
69%