Terug naaar Tijdmachine

1824

Postkoets stopt in Hulten

De familie Anssems vestigde zich in 1824 met een café aan de Rijksweg in Hulten. En daarmee werd deze plek ook een stopplaats voor de postkoets. De schuur was gebouwd volgens een speciaal ontwerp: de voerman kon er van de Rijksweg af door een grote poort inrijden en er zonder te hoeven keren aan de andere kant weer uitrijden.
De postkoets was de eerste vorm van openbaar vervoer tussen twee steden. Behalve passagiers met hun bagage, namen de voerlui ook goederen, brieven, geld en dergelijke mee.
Naast de open beurtkar kwam ook de gesloten en wat comfortabeler koets, de zogenaamde  postwagen in gebruik. Een enigszins verwarrende benaming, omdat er in de eerste plaats personen mee vervoerd werden. Deze postwagens, in de negentiende eeuw diligences geheten, kun je beschouwen als voorgangers van de huidige busdiensten.