Terug naaar Tijdmachine

1893

Drinkwaterleiding in voorbereiding

Op de heide tussen Tilburg en Gilze werden in 1893 proefputten geslagen voor de aanleg van een drinkwaterleiding. De vergunning werd verleend aan C.J. de Groot uit ’s Gravenhage.
In 1896 was er een buizennet voor drinkwater aangelegd en een centrale put.