Terug naaar Tijdmachine

1675

Groenendijkse haven

De gemeente Dongen had in 1675 op Oosterhouts grondgebied de Groenendijkse haven aangelegd om allerlei goederen te kunnen aan- en afvoeren. Hooi, riet en stadsmest bijvoorbeeld naar Dongen, Gilze, Rijen en Alphen. Ook voor de inwoners van Rijen was de haven heel belangrijk. De boeren maakten er gebruik van als ze hun hooi en andere gewassen uit de Werkendamse polders en de Biesbosch naar hun boerderijen wilden vervoeren. De haven was 5,7 meter breed en daarmee alleen bevaarbaar voor kleine schepen. Op de kop van de haven ontstond een klein havengehuchtje. De haven is rond 1970 gedempt bij de ruilverkaveling.