Terug naaar Tijdmachine

1919

Ontwikkeling samenstelling gemeenteraad

Aanvankelijk waren het de notabelen en zelfstandigen (grote boeren en bierbrouwers) die in de raad gekozen werden. Later breidde dat zich uit met fabrikanten. In 1935 kwam Franske Graauwmans uit Gilze als eerste vertegenwoordiger van de arbeidersklasse in de raad, gevolgd door vakbondsmensen uit Rijen en door leden van de plaatselijke middenstand. Alle rangen en standen waren vanaf dat moment vertegenwoordigd. In 1953 kwamen daar de beroepsmilitairen bij.
Na de belangenverenigingen kwamen de lokale politieke partijen op zoals P’70 in Rijen, Lijst van Gool in Gilze en Lijst Boemaars in Molenschot. In de jaren zeventig volgden de landelijke partijen met kandidaten uit de vier kernen.