Terug naaar Tijdmachine

1930

Waterleidingnet aangelegd

In 1930-1931 kwam er zowel in Gilze als in Rijen een leidingnet voor drinkwater. Want er waren veel klachten; goed drinkwater werd een steeds grotere eis. Ericsson bijvoorbeeld klaagde in 1929 bij de gemeente dat de watervoorziening in de fabriek en in de woonhuizen de laatste jaren grote zorgen baarde. De gemeenteraad verleende de Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant toestemming om het leidingnet aan te leggen. In de dorpskommen van Rijen en Gilze gaven de aanleg en exploitatie geen problemen, ook al moest de gemeente een rendabele exploitatie garanderen. Bij woningen en boerderijen die ver uit de kom lagen, zou het nog een aantal jaren duren voordat ze op het waterleidingnet werden aangesloten. Voor de aansluiting waren in Rijen 198 verklaringen van inwoners binnengekomen en in Gilze 211. In 1931 was het hoofdnet klaar en kon er begonnen worden met de huisaansluitingen. In dat jaar werd ook de bouwverordening van 1904 vervangen. Artikel 1 bepaalde dat elke woning voorzien moest zijn van een middel tot watervoorziening ’dat deugdelijk drink- en huishoudwater in voldoende mate verschaft’.