Terug naaar Tijdmachine

1838

Militairen veroorzaken overlast in de dorpen

Door het grote aantal militairen in en bij de dorpen tijdens de Belgische Opstand, vonden er vaak onregelmatigheden plaats. In 1838 bijvoorbeeld sloegen manschappen van het detachement hospitaalsoldaten de ruiten in bij de smid in Rijen. Hij weigerde de deur te openen. Er was ook sprake van dreigementen en brandstichting.