Terug naaar Tijdmachine

2012

Overplaatsing Explosieven Opruimingsdienst

In maart 2012 werden alle  afdelingen van de Explosieven Opruiming Dienst (EOD) bij Koninklijke Luchtmacht, Marine en Landmacht  verplaatst en samengevoegd tot één afdeling in Soesterberg. Ook de afdeling van de EOD op Vliegbasis Gilze-Rijen vertrok naar Soesterberg.