Terug naaar Tijdmachine

1993

Kamp Prinsenbosch als opvangcentrum voor asielzoekers

Nederland werd in de jaren negentig van de vorige eeuw een toevluchtsoord voor asielzoekers. In groten getale kwamen zij naar ons land. In oktober 1993 richtte het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) Kamp Prinsenbosch als noodopvang voor deze vluchtelingen in. In verband met de steeds grotere toestroom kwam er in 1992 een  tent op het kamp. In de landelijke pers werd hiertegen veelvuldig bezwaar gemaakt. Het COA verving de tent geleidelijk door caravans.
In 1995 bestempelde het COA Kamp Prinsenbosch officieel als asielzoekerscentrum.
In 2011 werd Asielzoekerscentrum Prinsenbos, Gilze een gezinslocatie. Uitgeprocedeerde asielzoekers met gezin, werden hier geplaatst in afwachting van uitzetting uit Nederland.
In 2014 werd besloten de opvang van het centrum uit te breiden naar maximaal 1200 plaatsen (600 voor nieuwkomers en 600 als gezinslocatie en opvang asielzoekers) en het kamp grondig te renoveren.