Terug naaar Tijdmachine

1986

Vredesactivisten demonstreren

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig van de vorige eeuw werd er bij de poorten van Vliegbasis Gilze-Rijen regelmatig gedemonstreerd tegen atoomwapens en tegen de plaatsing van atoomraketten op Nederlands grondgebied in Woensdrecht. Demonstraties van vredesactivisten waren in die jaren een landelijk verschijnsel. Ze richtten ook met regelmaat vernielingen aan de afrastering van de basis aan.