Terug naaar Tijdmachine

1964

Luchtmacht Selectieorgaan op Vliegbasis Gilze-Rijen

Het Luchtmacht Selectieorgaan (LUSO) werd in 1964 opgericht en op Vliegbasis Gilze-Rijen geplaatst. Jaarlijks passeerden meer dan zevenduizend kandidaten deze selectie voor de meer dan honderd verschillende functies bij de Luchtmacht. De meeste kandidaten kwamen per trein en maakten zo kennis met Rijen. Het Luchtmacht Selectieorgaan is intussen samengevoegd met de keuringsinstanties van de Marine en de Landmacht tot een Keurings- en Selectieinstituut Defensie in Amsterdam.