Terug naaar Tijdmachine

1966

Luchtmachtofficier- en kaderschool op de vliegbasis

In 1966 werd de Luchtmachtofficier- en kaderschool (LOKS) van Breda (Trip van Zoutlandtkazerne) naar Vliegbasis Gilze-Rijen verplaatst. Dit gebeurde in het kader van de reorganisatie van de opleidingen bij de Koninklijke Luchtmacht. In 1973 werd de LOKS opgeheven. De opleiding van dienstplichtige onderofficieren verhuisde naar de Koninklijke Kaderschool Luchtmacht in Schaarsbergen. Alle andere opleidingen die bij de LOKS waren ingedeeld, werden opnieuw op Gilze-Rijen ondergebracht en zo ontstond de Verkeersleidings-, Inlichtingen- en Militaire Opleidingschool (VIMOS) en de School voor Officieren Speciale Diensten (SODS). In 1975 kwamen al deze opleidingen terecht bij de Luchtmacht Officierschool (LUOS ), die op Gilze-Rijen was opgericht.