Terug naaar Tijdmachine

1955

Explosieven Opruimingsdienst komt naar Kamp Prinsenbosch

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland opgericht. In 1943 als Sectie Bomopklaring en in 1945 ook als Mijnopruimingsdienst.
Na de plaatsing op Kamp Prinsenbosch verzorgde de  EOD de opleiding tot Bomopruimer en later ook de opleiding tot Specialist Explosievenopruiming en die van Explosievenverkenner.
Een andere hoofdtaak van de EOD was het ruimen van explosieven op de onderdelen van de Koninklijke Luchtmacht en het opruimen van explosieven bij de berging van vliegtuigen en vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog.
Tot 1992 bleef de EOD op Kamp Prinsenbosch. Daarna werd het onderdeel verplaatst naar de voormalige gebouwen van het Depot Vliegtuigmaterieel op Vliegbasis Gilze-Rijen. In 1992 werden de Explosieven Opruimingsdiensten van Landmacht, Luchtmacht en Marine administratief samengevoegd. In 2013 verhuisde de afdeling van de Koninklijke Luchtmacht van Gilze-Rijen naar de voormalige Vliegbasis Soesterberg.