Terug naaar Tijdmachine

1915

Oprichting Woningvereniging St. Jozef

In het begin van de twintigste eeuw werd de vraag naar woningen in Rijen steeds groter. Diverse grote bedrijven bouwden woningen voor hun eigen personeel. Particulieren bouwden middenstandswoningen voor de verhuur. In 1915 werd Woningvereniging St. Jozef opgericht, die sociale woningen ging bouwen. In 1921 werd een functionaris aangesteld die toezicht hield op de naleving van de woningwet en de plaatselijke bouwverordening.