Terug naaar Tijdmachine

1957

Oprichting wooncommissie

In het jaar 1957 werd een commissie in het leven geroepen om de problemen van de diverse bestaande woningbouwverenigingen te bestuderen. Behalve sociale woningen waren er ook gemeentewoningen en particuliere woningen. Na diverse vergaderingen werd besloten om voor de hele gemeente één Woningbouwvereniging op te richten.