Terug naaar Tijdmachine

1935

Huisvuil voortaan opgehaald

Vanuit particulier initiatief kwam in 1935 de inzameling van huisvuil in onze gemeente op gang. Er kwamen zogenaamde ‘schillenboeren’ langs de deur om schillen op te halen die aan het vee werden gevoerd. In 1935 had A. Machielsen in een open wagen een ophaaldienst in Rijen, voor mensen die waren aangesloten bij zijn dienst. Verder was er een geschikte stortplaats achter Broers aan de Julianastraat. Vanaf 1939 werd het afval op een langwerpige strook grond - de Langenberg - ten noorden van de spoorlijn gestort. In 1946 kwam ook een terrein in de Pastoor Gillisstraat, tegenover de zestien gemeentewoningen, als vuilnisbelt in gebruik. Particulieren stortten het afval op de gemeentelijke stortplaatsen.
Met de groei van de Gilze en Rijense bevolking groeide ook de noodzaak om van gemeentewege voor een meer hygiënische dienst voor de dorpen te zorgen.
In 1956 begon de gemeente in de vier kernen de inzameling met een gesloten wagen. Inwoners moesten het huisvuil in zinken emmers aanbieden. In 1969 stapte de gemeente over op plastic zakken en in het jaar 2007 ging de gemeente over op het Diftarsysteem met tariefdifferentiatie en kwamen de grijze en de groene huisvuilcontainers in gebruik, respectievelijk voor restafval en voor groente-, fruit- en tuinafval.  Vanaf de jaren zeventig ging al het afval van Gilze en Rijen naar een speciaal terrein tussen Breda en Dorst en enkele jaren later kwam via het Samenwerkingsverband Midden-Brabant een regionale stortplaats, de Spinder, in bedrijf.