Terug naaar Tijdmachine

1945

Woningnood na de oorlog

Na 1945 moest de gemeente zelf woningen gaan bouwen om aan de grote vraag naar woningen in Gilze en Rijen te kunnen voldoen. Tijdens de oorlog waren veel woningen vernietigd, voornamelijk in Gilze en Hulten. Er waren jarenlang geen huizen gebouwd, terwijl het toenemend inwonertal juist om meer woningen vroeg. Wie woonruimte wilde, kreeg te maken met een distributiesysteem. Woningzoekenden moesten aan bepaalde eisen voldoen om in aanmerking te komen. Het tekort werd zo nijpend dat het gemeentebestuur noodgedwongen enkele jaren woonruimte bij particulieren vorderde. Die bevoegdheid bezat de gemeente. Het betekende dat mensen te maken kregen met inwoning ofwel twee gezinnen woonden onder één dak.