Terug naaar Tijdmachine

1909

Raadslidmaatschap ontnomen

Voor een raadslid waren bepaalde beroepen, functies en handelingen verboden Dit om een ongewenste vermenging van belangen te voorkomen. Het raadslid Q. Verheijden uit Rijen had in 1909 deelgenomen aan een verboden levering van hout aan een aannemer voor gemeentewerk. Toen dit bekend raakte, werd hij overeenkomstig de toen geldende regels, door de raad in zijn raadslidmaatschap geschorst. Later kwam hij via verkiezing opnieuw in de raad. In de laatste decennia van de vorige eeuw werden de voorschriften om als raadslid te worden gekozen versoepeld.