Terug naaar Tijdmachine

1978

Samenwerking door Jumelage

Op het internationale vlak werd na 1945 steeds meer de noodzaak ingezien van samenwerking in Europees verband. Bij veel gemeenten leefde de wens om deze ideeën te steunen. Voor Gilze en Rijen leidde dit in 1978 tot de eerste bestuurlijke contacten met de Duitse stad Gerolstein en in 1980 tot een
stedenband - jumelage - met deze stad. Dit maakte de weg vrij voor vele wederzijdse kennismakingen en uitwisselingen op bestuurlijk, maar ook op verenigings- en individueel niveau. De gemeenteraad besloot in 2003 de jumelage op bestuurlijk niveau om financiële reden weer te beëindigen.