Terug naaar Tijdmachine

1997

Gemeentelijke herindeling

In de jaren negentig vonden in Midden-Brabant gemeentelijke herindelingen plaats. Het gevolg hiervan was dat een groot oostelijk deel van Hulten werd toegewezen aan Tilburg. Het gebied was bestemd voor woningbouw in de Reeshof. Het was ongeveer vijfhonderdentachtig hectare groot en er woonden veel gezinnen die onder Tilburg gingen horen.
Om een idee te geven van de aantalen woningen en gezinnen:

Bleukweg 8
Oudelijn 2
De Blommers 3
Prinsenhoef 3
Van Diedeghemstraat 2
Rijksweg 3
Hultenseweg 18
Schoorweg 4
Keizersakker 6
Vosheining 2
Nieuwelijn 3
Wijkevoort 5

Aan de noordzijde van de gemeente ging een strook van ongeveer twee kilometer lang en ongeveer honderd meter breed over naar de gemeente Dongen.
In het Rijens Broek gingen twee woningen aan de Flaassendijk ook over: één naar de gemeente Dongen en één naar de gemeente Tilburg.