Terug naaar Tijdmachine

1943

Landwacht Nederland opgericht

In maart 1943, tijdens de Duitse bezetting, werd de Landwacht opgericht. In oktober 1943 werd deze omgedoopt tot Landstorm Nederland. Let wel: deze organisatie had niets te maken met de Bijzondere Vrijwillige Landstorm uit 1930 die in 1940 opgeheven werd. De Landstorm Nederland bestond uit vrijwilligers, stond onder Nederlands bevel en had politietaken. Toch werd de Landstorm in 1944 onder bevel van de SS geplaatst en kreeg de naam SS-Freiwilligen Grenadier Brigade Landstorm Nederland. Deze brigade werd daadwerkelijk ingezet in 1944 in België en ook bij de Luchtlandingen bij Arnhem in datzelfde jaar. In februari 1945 werd de naam gewijzigd in 34 SS Division Landstorm Nederland.