Terug naaar Tijdmachine

1928

Vliegfeesten op Molenheide

Vanaf de jaren twintig in de vorige eeuw nam de belangstelling voor vliegen toe. Reisbureau Van den Berg uit Breda organiseerde vanaf 1928 dan ook met groot succes rondvluchten vanuit Vliegveld Molenheide. Ook waren er vanaf 1930 tijdens de Pinksterdagen jaarlijks vliegfeesten, met pleziervluchten en demonstratie- en stuntvliegen.
Dit jaarlijks terugkerende evenement bracht telkens duizenden toeschouwers op de been. Er werd landelijk reclame voor gemaakt. De KLM verzorgde de vliegfeesten. Bezoekers kwamen voornamelijk per trein via station Gilze-Rijen. Voor de gemeente Gilze en Rijen betekende dit extra werk. Zo moest er een ordedienst komen. Zes marechaussees te paard bewaakten het vliegveld, twee marechaussees te voet regelden het verkeer op de Rijksweg, drie Rijksveldwachters hadden dienst bij de ingang van het veld, vier Rijksveldwachters hielden toezicht op de naleving van het rookverbod, het  ventverbod en de drankwet. Ook hoorden een houtvester en enkele brandwachten tot deze ordedienst; zij bewaakten het omliggende bos- en heidegebied.