Terug naaar Tijdmachine

1935

Vliegveld Nerhoven opgericht

Enkele gemeenten in Midden-Brabant richtten op 22 augustus 1935 de NV Vliegveld Nerhoven op. Onder andere Tilburg, Breda en Gilze en Rijen hadden groot belang bij de oprichting van dit burgerluchtvaartterrein. Zij voerden eerst overleg met het Ministerie van Oorlog, vanwege de aanwezigheid van Vliegveld Molenheide, en met de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM). Het zou een groot, modern vliegveld moeten worden met hangars, restaurant, hotel, tennisbanen, dienstwoningen, radio-inrichting, enz. Ze kochten het vroegere landgoed Nerhoven in Gilze en nog allerlei andere stukken grond aan. In 1937 begonnen ze met de egalisatie van de aangekochte gronden. Medio 1937 werkten er al honderdvijftig arbeidskrachten aan het toekomstige veld. Het waren mannen die door werkeloosheid in de werkverschaffing waren terechtgekomen.