Terug naaar Tijdmachine

1914

Veel vraag naar leer

Door de mobilisatie in 1914 was er vanuit het leger veel vraag naar leer voor paardentuig en schoeisel. De kennis van het leerlooien was in Gilze en Rijen volop aanwezig; de boerenbevolking looide al jaren huiden op de boerderijen als neveninkomsten. De gemeente verleende in die periode een groot aantal vergunningen voor de start van een leerlooierij.