Terug naaar Tijdmachine

1939

Raadhuis op Nerhoven

Op 12 mei 1937 besloot de gemeenteraad een nieuw raadhuis te bouwen aan de Rijensche Dijk op Nerhoven. Het bestaande gemeentehuis aan de Nieuwstraat 22 was te klein geworden. De gemeente telde in dat jaar elf personeelsleden en Gilze en Rijen 8.993 inwoners.
Uit de schetsontwerpen werd het ontwerp van Ir. Siebers gekozen. De kosten voor de nieuwbouw kwamen op 40.900 gulden exclusief natuursteen, centrale verwarming en elektrische installatie. Binnen een jaar stond het pand er. Het was het eerste als zodanig gebouwde raadhuis van de gemeente Gilze en Rijen. Architectonisch gezien was het een sieraad. Het had uitgesproken traditionele elementen, sterk verwant aan de klassieke Hollandse renaissancestijl. Een comité, samengesteld uit de vier kerkdorpen, bereidde de officiële ingebruikname voor, die op zaterdag 27 mei 1939 plaatsvond. Pastoor A. van de Noort zegende ’s morgens het raadhuis in en de Commissaris van de Koningin, A.B. van Rijckevorsel verrichtte ‘s middags de officiële opening. De Tweede Wereldoorlog zou roet in het eten gooien. In oktober 1944 werd het gebouw opgeblazen.