Terug naaar Tijdmachine

1961

Gemeentehuis in Rijen geopend

Door de komst van de spoorlijn en de toenemende industrie kende Rijen een snelle groei en het was dan ook niet verwonderlijk dat de raad al vóór de Tweede Wereldoorlog koos voor een raadhuis aan de Rijensche Dijk op Nerhoven, tussen de twee grote kernen in. De dorpen Rijen en Gilze zouden dan naar elkaar toe kunnen groeien. De oorlog en de aanleg van het vliegveld gooiden roet in het eten. De dorpen kwamen steeds verder uit elkaar te liggen. Omdat Rijen zich sneller ontwikkelde dan Gilze, gingen er in de gemeenteraad en bij Rijens Belang (Belangenvereniging 1919-1964) steeds meer stemmen op om het nieuwe gemeentehuis in Rijen neer te zetten. Na veel strubbelingen (Gilze was er niet blij mee) ging de raad hier op 10 augustus 1954 mee akkoord. Architectenbureau Siebers en van Dael uit Breda kreeg de opdracht.
Het gemeentehuis werd in 1961 gerealiseerd aan het pleinvormig centrum van de westelijke uitbreiding van Rijen. Op zaterdag 29 april 1961 opende Commissaris van de Koningin Mr. Dr. C.N.M. Kortmann het nieuwe gemeentehuis aan het Raadhuisplein officieel. Dit gebeurde tijdens een plechtige zitting van de raad voorgezeten door burgemeester Eugène L.H.M. van Mierlo. In 1982 was het gebouw al weer te klein en kwam er een uitbreiding. In 2000 gebeurde dat nog een keer.
Gilze moest het na 1961 doen met een hulpsecretarie; eerst in de Villa Mol en later in de Openbare Bibliotheek. Vanaf 2012 is er geen hulpsecretarie meer in Gilze en moeten de Gilzenaren voor zaken die de gemeente aangaan naar Rijen.