Terug naaar Tijdmachine

1982

Gemeentehuis uitgebreid

De gemeente kreeg in de loop der jaren steeds meer taken toebedeeld. En dat betekende natuurlijk ook meer personeel. Het in 1961 gebouwde gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Rijen was daardoor al snel te klein. Er kwam in 1982 dan ook een grote uitbreiding. Het gebouw stond aan de zuidkant op palen met daaronder parkeerplaatsen. Deze parkeerruimte kwam te vervallen en de ruimte die daardoor vrijkwam werd bij de bouw getrokken en er kwam bovendien een verdieping op de hele bouw. In 2000 zou het gemeentehuis nog een keer uitgebreid worden.
Het gemeentehuis hoort tot de gemeentelijke monumenten.