Terug naaar Tijdmachine

-10000

Dekzandlaag in de W├╝rmperiode

De laatste ijstijd, de Würmperiode, begon zo’n 115.000 jaar geleden. Ons land was toen niet bedekt met ijs, maar het klimaat was heel koud. We hadden een toendralandschap met grassen, mossen en dwergstruiken. Er raasden veel stormen over het land en die verplaatsten enorme hoeveelheden zand over vrijwel heel Nederland. Dit zand bedekte ook onze regio. Deze laag noemen we jong dekzand.