Terug naaar Tijdmachine

-10000

Pijlpunten, schrapers en bijlen uit de steentijd

Amateurarcheologen vonden in de Rimpelaar in Molenschot pijlpunten, schrapers en bijlen uit de steentijd, de oudste periode van onze geschiedenis. Ze vonden deze voorwerpen op de akkers. Uit deze vondsten blijkt dat er al in de steentijd van ongeveer 300.000-2000 voor Christus mensen in onze regio woonden. Met steentijd of stenen tijdperk wordt de periode uit de prehistorie bedoeld, waarin mensen stenen werktuigen gebruikten en nog geen metalen.