Terug naaar Tijdmachine

1950

Merovingische kralen in Gilze gevonden

In Hulten en in Gilze zijn meerdere keren voorwerpen uit de zogenaamde Merovingische periode (van 450 tot 750 na Christus) gevonden. Zo vond een boer in 1950 in de buurtschap Raakeind in Gilze, enkele kralen uit die periode tijdens het ploegen van een akker die Hellestee werd genoemd. Onderzoek van de bodem leverde wel grafsporen in een grafveld op, maar geen  andere voorwerpen. De Merovingische periode dankt zijn naam aan de Merovingen; dat waren Franse koningen, die van de 5e tot de 8e eeuw onder andere in delen van het huidige Nederland regeerden.