Terug naaar Tijdmachine

2006

Kunstcommissie geïnstalleerd

De gemeente heeft in 2006 een Kunstcommissie geïnstalleerd, een adviserend en ondersteunend orgaan. De commissie is op allerlei terreinen in actie gekomen en dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in het tot stand komen van gevelgedichten en poosplaatsen. In 2009 heeft de kunstcommissie een Kunstmanifestatie georganiseerd in de Steenfabriek in Gilze. Hieraan hebben elf plaatselijke kunstenaars meegewerkt.