Terug naaar Tijdmachine

2011

Tegelgedichten aangebracht

Op het Wilhelminaplein in Rijen zijn in 2011 vóór winkelcentrum De Laverije vier granieten tegels geplaatst waarin gedichten zijn gehouwen. Adriaan Seelen heeft een voorstel hiervoor ingediend bij de gemeentelijke Kunstcommissie die daarna het initiatief heeft genomen om Adriaan Seelen te vragen het project uit te voeren. Hij is kunstenaar en steenhouwer. Onder zijn leiding hebben cursisten gedichten van onder andere Bert Schierbeek en Judith Herzberg in de tegels aangebracht.