Terug naaar Tijdmachine

1891

Burgemeester Gerardus Johannes van Poppel

Gerardus Johannes van Poppel was raadslid, wethouder en burgemeester in onze gemeente en maakte in totaal 42 jaar deel uit van het gemeentebestuur. Op 1 september 1891 trad hij aan als raadslid. Hij was tevens wethouder van 1897 tot 1901. En op 28 mei van dat laatstgenoemde jaar werd hij benoemd tot burgemeester. Hij was bijna zeventig jaar toen hij in 1933 zijn ontslag nam. Hij was als bestuurder zuinig van aard, strak leidend en hij bezat een grote werkdrift. Bij zijn 25-jarig ambtsjubileum op 8 juni 1926, werd hij in een toespraak ‘den pionier van den gemoderniseerde landbouw’ genoemd. En er werd aan toegevoegd ‘De werkmansstand is onder uw bestuur niet in het gedrang gekomen’. Onder Van Poppel werd de woningbouw flink gestimuleerd.
Gerardus van Poppel was geboren in Gilze op 16 november 1863. Hij trouwde met Cornelia van Zon en was van beroep landbouwer (op Nerhoven). Hij had veel functies binnen en buiten de gemeente, voornamelijk in landbouworganisaties op nationaal en regionaal niveau. In 1912 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
In 1941 werden van zijn hand nog drie opstellen gepubliceerd: ‘Gilze in de vorige eeuw’, ‘Historische beschrijving der Gemeente Gilze en Rijen’ en ‘De Ontwikkeling van het landbouwbedrijf in de Gemeente gedurende de laatste 100 jaren’. Hij overleed in Gilze op 1 augustus 1963 op bijna honderdjarige leeftijd.