Terug naaar Tijdmachine

1940

Rijenaar A.J. Leuris, verzetsman

A.J. (Sjaak) Leuris uit Rijen kreeg op 17 augustus 1981 in Verpleeg- en Verzorgingshuis De Volckaert in Dongen op 92-jarige leeftijd het Verzetsherdenkingskruis uitgereikt. ‘De tyranny verdrijven, 1940-1945’ staat op het fraai vervaardigde kruis. Jan Vermeulen, voorzitter van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland, afdeling West-Brabant, speldde het hem op. Leuris dreef in de oorlogsjaren een slagerij aan de Kerkstraat B 184, nu Hoofdstraat. Hij verschafte onderdak aan A.J.L. van der Poel, gewestelijke commandant van de Ordedienst, die betrokken was bij spionageactiviteiten en bij de Inlichtingendienst. Van der Poel moest onderduiken en vanuit het huis van Leuris kon hij zijn activiteiten voortzetten. ‘De heer Leuris heeft op velerlei wijzen getracht de vijand afbreuk te doen, hierbij zichzelf en zijn gezin wegcijferend voor de goede zaak’. Hij deed onder zeer gevaarlijke omstandigheden koeriersdiensten tussen de top van de Ordedienst en verschillende verzetsmensen.
In 2007 werd een straat naar hem vernoemd in de Rijense wijk de Leertuinen.