Terug naaar Tijdmachine

1934

Cees Broeders, 60 jaar vakbondsman

Rond 1934 ging Cees Broeders uit Rijen bij NV Ericsson werken. Daar heeft hij samen met R. Tromp en W. Van Gool de Rijense afdeling van de metaalvakbond St. Eloy opgericht. Hij was een van de voortrekkers van de vakbond. Binnen Ericsson en andere bedrijven heeft hij ervoor geijverd om mensen bewust te maken van hun rechten en om vakbondsleden te winnen. Hij bleef zestig jaar vakbondsman.
Op een bepaald moment wilde hij samen met anderen met een eigen lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen, maar ‘dat nam de rest van Rijen niet’, aldus Weekblad Gilze en Rijen. Want als de arbeiders nu óók nog op dat terrein enige invloed zouden krijgen. Notabelen uit Rijen belden naar Ericsson; de arbeiders moesten voor de keuze worden gesteld: óf de kandidatuur intrekken óf ontslag. Ze trokken hun kandidatuur niet in. In 1936 kregen Cees en 31 andere Ericssonwerknemers ontslag.