Terug naaar Tijdmachine

1953

Monumentale beuken in Rijen gehandhaafd (monumentale bomen)

Op de hoek van de Pastoor Oomenstraat en het Burgemeester Sweensplein werd in 1953 op huisnummer 32 een woning gebouwd. De daar al eerder geplante beuken zijn toen blijven staan. De bomen zijn inmiddels tussen de tachtig en honderd jaar oud. Ze horen tot de monumentale bomen van de gemeente en zijn opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting. De beuken zijn particulier bezit.