Terug naaar Tijdmachine

1810

Tamme kastanjes geplant in pastorietuin in Gilze (monumentale bomen)

Tussen 1810 en 1820 zijn in Gilze in de tuin achter de pastorie drie tamme kastanjes geplant die er nu nog steeds staan. In deze tuin aan het huidige Bisschop de Vetplein nr. 10 (nu Rabobank) staan nog enkele bijzondere bomen die iets later, rond 1860 en 1890 zijn geplant: twee beuken en een gewone es. Deze zes bomen horen tot de monumentale bomen van de gemeente en staan geregistreerd in het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting.