Terug naaar Tijdmachine

1910

Verbouwing langgevelboerderij aan de Alphensebaan 72 in Gilze (gemeentelijk monument)

Het oorspronkelijke bouwdossier is verdwenen, maar de schatting is dat het woonhuis aan de Alphensebaan 72 in Gilze in de tweede helft van de 18e eeuw werd gebouwd. Rond 1910 is de woning aangepast en kwam er een stal tegenaan. In 1930 volgde de bouw van varkenshokken. Die werden dwars op de hoofdboerderij geplaatst. In later jaren is het woonhuis nog verschillende keren vergroot. De oude stalvleugel is in 2006 gesloopt.
Het pand is gebouwd in eclectische stijl en staat helemaal vrij met de lange zijde naar de straatkant.  Het pand heeft gedeeltelijk één en twee bouwlagen. In het bovenlicht boven de voordeur is een levensboom aangebracht.
De voormalige boerderij is één van de gemeentelijke monumenten.