Terug naaar Tijdmachine

2000

Monumentale bomen in de gemeente geïnventariseerd

De gemeente Gilze en Rijen kent 40 monumentale bomen. De gemeente heeft in samenwerking met de Bomenstichting hiervan een inventarisatie gemaakt en de bomen op de lijst van de Bomenstichting geplaatst. Op die lijst, het Landelijk Register van Monumentale Bomen, staan alleen bomen van minimaal vijftig jaar oud die beeldbepalend en van grote waarde zijn. Opname in dit register geeft aan dat de bomen van nationaal belang zijn en dat ze behouden moeten blijven. De meeste monumentale bomen staan in Gilze, namelijk 31 stuks; in Rijen staan er zeven en in Molenschot twee.
Bij de betreffende bomen is een bordje geplaatst met het opschrift 'Monument Bomenstichting'.