Terug naaar Tijdmachine

1868

H. (Hendrik) Koks uit Gilze, Zoeaaf

Onder Pius IX had de Pauselijke Staat in Italië een eigen leger, de 'Zoeaven van de Paus'. Zijn staat was indertijd veel groter dan het Vaticaanstad van nu. Toen in 1867 Italiaanse nationalisten de Kerkelijke staat bedreigden, was dat leger niet sterk genoeg en riep Pius IX de katholieke wereld op jonge, ongehuwde mannen te sturen om de verwoesting van Rome te voorkomen. Twee inwoners uit onze gemeente deden dat: Hendrik Koks uit Gilze in 1868 en Adriaan van Enschot uit Hulten in 1870. Hendrik Koks was geboren op 23 juni 1840 in Gilze; hij overleed in zijn geboortedorp op 12 augustus 1895. Hij diende van 28 januari 1868 tot 15 juni 1869 in het bataljon van de zoeaven onder legernummer 6920. Hij trouwde met Maria Elisabeth van den Corput.
Met ruim 3.000 vrijwilligers vormden de Nederlanders de grootste groep onder de zoeaven. Het enthousiasme in katholieke kring was hier nog groot, in tegenstelling tot in andere landen. Oudenbosch was in de jaren 1864-1870 voor Nederland het voornaamste verzamel- en vertrekpunt van de aspirant-zoeaven.