Terug naaar Tijdmachine

1900

A.J.C. (Janus) Botermans, Gilze

Janus Botermans was timmerman/aannemer, maar was daarnaast vooral bekend als EHBO’er. Hij werd op 23 juni 1900 in Gilze geboren en trouwde in 1927 met Nicolasia van Dorst. Janus volgde al jong een EHBO- cursus onder leiding van dokter Hoeks uit Gilze en moest tot zijn 18de verjaardag op zijn diploma wachten. Hij assisteerde in veel cursussen door de verbandleer voor zijn rekening te nemen. In 1939 was hij mede-oprichter van de EHBO in Gilze. Van deze afdeling was hij 28 jaar bestuurslid. Voor de eerste cursus in Gilze schreven zich 280 mensen in, waarvan er uiteindelijk 120 hun diploma haalden. Janus Botermans was ook lid van de vrijwillige brandweer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren beide functies heel essentieel en hij werd in 1940 Hoofd van de Reddingsploeg van de Luchtbescherming. In Gilze en Hulten maakte hij zestien bombardementen mee.
Zowel voor, tijdens als na de oorlog assisteerde hij bij afwezigheid van Dr. Hoeks bij ongevallen.
Bij zijn veertigjarig EHBO-jubileum in 1959 ontving hij uit handen van Baron Van Voorst tot Voorst, Grootmeester van de Orde van Malta, het Kruis van Verdiensten voor zijn inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij overleed op 14 februari 1988 en werd in Gilze begraven.