Terug naaar Tijdmachine

1940

A.J.B. (Arnold) Verster, Gilze

Arnold Verster was een geboren en getogen Gilzenaar met bijzondere verdiensten, vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was vakhoofd van de luchtbeschermingsdienst. In die hoedanigheid was hij betrokken bij alles wat Gilze aan oorlogsgeweld trof. Want de mensen van deze dienst moesten waken over de veiligheid van de bewoners en hen waarschuwen bij naderend luchtgevaar. Zij waren als eerste ter plaatse om na een aanval mensen te redden, de gewonden te verzorgen en de doden te begraven. Van al deze voorvallen maakten zij korte verslagen. Arnold Verster schrééf deze verhalen niet alleen, maar deponeerde ze na de oorlog ook bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Den Haag. De familie Verster bood de notities aan Heemkring Molenheide aan, die ze opnam in het boek ‘In de greep van de meedogenloze’, Gilze en Rijen in oorlogsdagboeken, 2011.
Verster was van 1931 tot 1943 lid van de gemeenteraad. Na de oorlog, in 1945, nam Verster zitting in de noodgemeenteraad van Gilze en Rijen en was tevens korte tijd wethouder.
Verster, geboren op 24 februari 1884, was ook 32 jaar bestuurslid van Harmonie Sint Cecilia en vijftig jaar actief als koorzanger van het kerkkoor in Gilze, waarvoor hij het Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice ontving.
Samen met Cornelis de Vet bouwde hij een nieuwe leerfabriek aan de Nieuwstraat in Gilze. Dit bedrijf kreeg de naam Vachelederfabriek Firma de Vet en Verster. Zowel in 1923 als in 1930 breidden ze de fabriek uit. 
De straat waarin hij woonde, de Akkerstraat in Gilze, kreeg in 1945 een andere naam: Versterstraat. Dit op grond van zijn verdiensten voor de gemeente en in het bijzonder als vakhoofd van de luchtbeschermingsdienst tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. Arnold Verster stierf op 30 januari 1968.