Terug naaar Tijdmachine

1914

J.J. (Jan) van den Berg, Hulten

Jan van den Berg betekende veel voor Hulten op onderwijsgebied, maar ook op allerlei andere terreinen.
In 1914 werd hij schoolhoofd van de nieuwe roomskatholieke lagere school in Hulten, de Gerardus Majellaschool. Hij zou dat blijven tot 1949. De school bestond uit twee lokalen voor elk drie klassen. Aan de school was een onderwijzerswoning gebouwd, die op de Rijksweg uitzag.
Jan van den Berg was in 1884 in Amsterdam geboren. Hij volgde daar een opleiding tot onderwijzer en haalde zijn eerste akte in 1902. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer ook in de hoofdstad. In 1904 verhuisde hij naar Noord-Brabant, waar zijn ouders oorspronkelijk vandaan kwamen. Hij werd in Dongen tot onderwijzer benoemd en in 1905 behaalde hij zijn hoofdakte. Waarschijnlijk heeft Van den Berg ook in Molenschot op school gestaan waar hij contact kreeg met Cornelia Meijers, dochter van het schoolhoofd. Ze trouwden in 1914 en kregen negen kinderen. Jan van den Berg heeft veel betekend voor de kleine Hultense gemeenschap. Hij stond de mensen met raad en daad bij. Hij was kassier van de Boerenleenbank, hij speelde een actieve rol in Hultens Belang, was directeur van het rooms-katholiek zangkoor en leraar bij de gemeentelijke landbouwcursus. Van den Berg heeft zich ook ingezet voor het onderwijs op landelijk niveau; hij bekleedde verschillende bestuursfuncties.
In 1939 ontving hij uit handen van Vicaris Van Oers de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclecia et Pontifice en in 1950 de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn vrouw stierf in 1938 in een ziekenhuis in Breda. Hijzelf nam in 1949 afscheid van de school in Hulten en overleed in Breda op 26 december 1959. Hij werd begraven op het kerkhof in Hulten.