Terug naaar Tijdmachine

1934

J. Badon Ghijben

Ir. J. Badon Ghijben trad op 1 november 1929 als jong elektrotechnisch ingenieur in dienst van de afdeling telefonie van de firma Koopman en Co in Amsterdam, die later overging naar Ericsson Telefoonmaatschappij. Ghijben kwam in 1934 vanuit Den Haag naar Ericsson Rijen en in 1939 werd hij procuratiehouder. Op 1 november 1946 werd Badon Ghijben officieel mededirecteur, maar in feite had hij ook in de oorlogsjaren al mede de leiding van het bedrijf. Hij moest onder het kritisch oog van de bezetter tussen de vele moeilijke klippen door zeilen. In 1955 werd hij de enige directeur van het bedrijf en hij bleef dat tot zijn pensionering op 1 juli 1967. Badon Ghijben was een graag geziene directeur die belangstelling had voor de mensen op de werkvloer.
Op 19 mei 1967 kreeg hij uit handen van burgemeester J. Krol, de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. Op diezelfde dag, tijdens een amusementsprogramma in de Stadsschouwburg in Tilburg in aanwezigheid van de werknemers van Ericsson, kreeg hij de gemeentelijke erepenning in zilver. Hij had jarenlang geijverd voor de werkgelegenheid in de gemeente Gilze en Rijen en omgeving. Zijn verdiensten op sociaal, maatschappelijk en cultureel terrein werden hiermee beloond. Directeur Badon Ghijben nam die dag ook afscheid van Ericsson, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt.