Terug naaar Tijdmachine

1973

P.G. Ballings, burgemeester

Petrus Godefrides Ballings werd op 4 maart 1918 in Amsterdam geboren. Voordat hij burgemeester van Gilze en Rijen werd, was hij 21 jaar burgemeester in Bladel. Hij was burgemeester van Gilze en Rijen van 1973 tot 1983. Ballings had naast zijn burgemeesterschap tal van functies. Hij was lid van de Overlegcommissie voor de Ruilverkaveling en hij was zeer betrokken bij het Rijense Industrieel Contact, de Middenstandvereniging Rijen, de Winkeliersvereniging Gilze, de Rijkspolitie en de drie brandweerkorpsen. Burgemeester Ballings werd op 30 april 1980 voor zijn vele en veelzijdige verdiensten benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving op 26 maart 1983 het ereburgerschap (met erepenning in zilver) van de gemeente.