Terug naaar Tijdmachine

2014

Blokske (Molenschot)

De straatnaam Blokske is gebaseerd op een veldnaam die in het begin van de vorige eeuw werd gebruikt voor een perceel dat grenst aan het huidige nieuwbouwproject. Met een blok bedoelde men een omsloten perceel grond of weiland, vaak omgeven met sloten die het water afvoerden.
Op 1 april 2014 viel het besluit om deze straat in Molenschot Blokske te noemen.