Terug naaar Tijdmachine

1972

Donkstraat (Molenschot)

In Noord-Brabant werd het woord of de naam Donk vooral gekoppeld aan een grote hoge zandkop of een plateaurand langs een beekdal. Omdat donken een hogere en drogere plek in een vaak drassige omgeving boden, waren ze aantrekkelijk voor de landbouw maar vooral als vestigingsplaats voor mensen. Donk vind je dan ook in veel achter-, plaats- en straatnamen terug.
Op 13 november 1972 viel het besluit om deze straat in Molenschot de naam Donkstraat te geven.