Terug naaar Tijdmachine

1972

Rimpelaar (Molenschot)

De straatnaam Rimpelaar is gebaseerd op een oude veldnaam. Rimpel verwijst naar een plooi of groef. Laar of lare gaat terug tot het Oudgermaanse hlæri, wat bosachtig moerassig terrein betekent. Studie van toponiemen heeft opgeleverd dat het in de meeste gevallen lijkt te gaan om een omheind gebied in een bosachtige streek, dat werd gebruikt als veeweide of voor hakhoutwinning. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat een laar een vochtig en lagergelegen gedeelte van het landschap betrof. Mogelijk was dit landschap ter plekke vroeger glooiend.
Op 13 november 1972 viel het besluit om deze straat in Molenschot de naam Rimpelaar te geven.